Cara Mendapatkan Nilai Mutlak dalam Helaian Google

7

Nilai mutlak ialah jarak antara nombor dan sifar. Oleh kerana jarak tidak boleh negatif, nilai mutlak sentiasa nombor positif, jadi sebagai contoh, nilai mutlak 5 ialah 5 dan nilai mutlak -5 juga 5.

Mencari nilai mutlak dalam Helaian Google boleh berguna untuk pelbagai aplikasi, tetapi bagaimanakah anda melakukannya tanpa perlu melakukannya secara manual?

Nasib baik, terdapat tiga cara mudah untuk menyelesaikan tugas ini. Dalam artikel ini, saya akan membimbing anda melalui tiga kaedah yang boleh anda gunakan untuk mendapatkan nilai mutlak dalam Helaian Google.

Cara Mencari Nilai Mutlak dalam Helaian Google

Mencari nilai mutlak dalam Helaian adalah semudah menggunakan salah satu daripada tiga kaedah: fungsi ABS, fungsi SUMPRODUCT atau menukar nombor negatif kepada positif.

Sila lihat cara menggunakan ketiga-tiga kaedah ini di bawah.

Menggunakan Fungsi ABS dalam Helaian Google

ABS ialah fungsi dalam Helaian Google yang mengembalikan nilai mutlak sesuatu nombor.

Anda sentiasa boleh menukar nombor negatif kepada positif secara manual, dan itu akan berfungsi dengan baik jika anda hanya cuba mendapatkan nilai mutlak untuk satu atau dua sel. Walau bagaimanapun, bayangkan mempunyai hamparan yang besar dengan lajur jadual yang mengandungi 350 nombor negatif.

Nasib baik, Helaian Google menyertakan fungsi ABS supaya anda boleh mendapatkan nilai mutlak untuk nombor negatif dengan cepat tanpa mengedit selnya. Ia adalah fungsi asas yang boleh anda masukkan dengan sintaks ini: =ABS(value). Nilai ABS sama ada boleh menjadi rujukan sel atau nombor. Sebagai contoh, ikuti langkah berikut:

 1. Buka hamparan kosong dalam Helaian Google.

 2. Kemudian masukkan nilai ‘-454,’ ‘-250,’ dan -‘350’ dalam sel A2:A4 seperti yang ditunjukkan dalam syot kilat di bawah. Kini anda boleh menukar data palsu itu kepada nilai mutlak.

 3. Pilih sel B2 dan masukkan fungsi =ABS(A2) dalam bar fx, dan B2 akan mengembalikan nilai mutlak 454 apabila anda menekan Enter.

 4. Salin fungsi ke dalam sel lain dengan pemegang isian. Pilih B2, klik kiri sudut kanan bawah sel dan seret kursor ke atas B3 dan B4. Kemudian, lepaskan butang kiri tetikus untuk menyalin fungsi ABS ke dalam sel tersebut seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah. Helaian Google - Fungsi ABS

ABS juga mengira nilai mutlak untuk hasil pengiraan.

 1. Contohnya, pilih B5, masukkan =ABS(A2+A4) dalam bar fungsi, dan tekan Return. Helaian Google - Fungsi ABS - Menambah Nilai

B5 akan mengembalikan nilai mutlak 804. Fungsi SUM akan mengembalikan -804, tetapi sebagai nilai mutlak, hasilnya ialah 804.

Menggunakan Fungsi SUMPRODUCT dalam Helaian Google

ABS tidak menambah julat nombor dalam satu rujukan sel. Tambahan pula, julat sel mungkin termasuk campuran nombor positif dan negatif. Oleh itu, SUMPRODUCT yang digabungkan dengan formula ABS mungkin merupakan cara terbaik untuk menambah satu siri nombor bersama-sama untuk mendapatkan nilai mutlak.

 1. Sebelum anda menambah formula SUMPRODUCT pada hamparan anda, masukkan ‘200’ dalam sel A5 dan ‘300’ dalam A6. Kemudian, masukkan formula =SUMPRODUCT(ABS(A2:A6)) dalam sel B6 dan tekan Return. B6 kini menambah julat sel A2:A6 dan mengembalikan nilai mutlak 1,554. Helaian Google - Fungsi SumProduct
 2. Anda juga boleh mengembangkan formula supaya ia menambah dua atau lebih julat sel. Pilih sel B7 dalam hamparan Helaian anda dan masukkan fungsi =SUMPRODUCT(ABS(A2:A6))+SUMPRODUCT(ABS(B2:B4)) dalam bar fungsi. Formula akan menambah nombor dalam julat A2:A6 dan B2:B4 kemudian mengembalikan jumlah nilai mutlak yang dalam kes ini ialah 2,608. Helaian Google - Fungsi SumProduct - Berbilang Sel

Tukarkan Nombor Negatif kepada Nombor Positif

Alat Kuasa ialah alat tambah Helaian dengan banyak alatan, termasuk pilihan yang menukar tanda nombor. Untuk menggunakan alat tambah ini, tambah Alat Kuasa ke Helaian Google, kemudian ikut arahan ini untuk menukar nombor negatif kepada nombor positif:

 1. Buka hamparan Helaian anda

 2. Pilih menu tarik-turun Alat tambah

 3. Pilih Alat Kuasa
 4. Pilih Mula dari menu tarik turun untuk membuka Alat Kuasa seperti dalam tangkapan skrin di bawah
 5. Klik Tukar daripada menu yang dibuka di sebelah kanan
 6. Klik kotak semak Tukar tanda nombor.

 7. Pilih Tukar nombor negatif kepada positif daripada menu lungsur.

 8. Pilih julat sel A2:A4 pada hamparan Helaian anda dengan kursor.

 9. Klik butang Tukar dalam bar sisi alat tambah
 10. Proses ini membuang tanda negatif daripada sel A2:A4 seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah. Sel-sel tersebut kini termasuk nilai mutlak dan bukannya nilai negatif.

Dengan pilihan penukaran ini, anda boleh mendapatkan nilai mutlak dengan cepat untuk julat sel yang besar tanpa memasukkan sebarang fungsi ABS dalam lajur bersebelahan. Alat Tambahan Alat Kuasa telah menjadi alat penting untuk pengguna kuasa Helaian Google.

Fikiran Akhir

Dengan mengikuti mana-mana kaedah di atas, anda boleh mendapatkan nilai mutlak dalam Helaian tanpa mengedit sel secara manual. Jika anda menggunakan Excel, anda mungkin dapati Bagaimana untuk mendapatkan Nilai Mutlak dalam Excel menjadi tutorial yang berguna.

Adakah anda mempunyai sebarang petua dan helah Helaian Google yang anda rasa berguna? Sila komen di bawah.