Cara Mengira Sel dalam Helaian Google

10

Apabila anda menyusun hamparan dalam Helaian Google, anda mungkin perlu mengetahui bilangan sel tertentu. Fungsi dan formula Helaian Google yang berbeza biasanya digunakan untuk mengira sel kosong dan bukan kosong. Tugas ini mungkin kedengaran rumit untuk pengguna Helaian Google kali pertama, tetapi setelah anda membiasakannya, anda akan melihat bahawa mengira sel dalam program dalam talian ini hanyalah satu perkara yang ditetapkan.

Dalam artikel ini, kami akan menunjukkan kepada anda cara mengira pelbagai jenis sel dalam Helaian Google, termasuk sel teks, sel terpilih, sel yang ditapis dan banyak lagi.

Cara Mengira Sel dalam Helaian Google

Jika dokumen Helaian Google anda hanya mempunyai beberapa lajur dan baris, anda sentiasa boleh mengira bilangan sel secara manual. Walau bagaimanapun, jika hamparan mengandungi pangkalan data yang besar, mengetahui cara menggunakan formula untuk mengira sel dalam Helaian Google boleh menjimatkan banyak masa anda.

Untuk mengira sel dalam Helaian Google, kami akan menggunakan beberapa formula khas. Khususnya, fungsi COUNT digunakan untuk mengira bilangan sel yang berada dalam julat data tertentu. Dua jenis fungsi COUNT yang paling biasa dan berguna dalam Helaian Google ialah COUNTA dan COUNTIF.

Formula COUNTA menunjukkan bilangan nilai angka dalam satu set data. Formula COUNTIF digunakan untuk menentukan kiraan bersyarat merentas julat. Ia ditulis seperti ini: COUNTIF (julat, kriteria), di mana julat diuji terhadap kriteria. Kadangkala anda boleh menggunakan formula SUMPRODUCT, yang menunjukkan jumlah produk julat yang sepadan dalam dua tatasusunan.

Cara Mengira Sel dalam Helaian Google mengikut Warna

Tiada cara langsung untuk mengira bilangan sel berdasarkan warna latar belakang. Sebaliknya, anda perlu menggunakan fungsi tersuai dengan Skrip Google Apps.

Pertama, anda perlu menyalin kod ini.

“fungsi countColoredCells(countRange,colorRef) {

var activeRg = SpreadsheetApp.getActiveRange();

var activeSht = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

var activeformula = activeRg.getFormula();

var countRangeAddress = activeformula.match(/\((.*)\,/).pop().trim();

var backGrounds = activeSht.getRange(countRangeAddress).getBackgrounds();

var colorRefAddress = activeformula.match(/\,(.*)\)/).pop().trim();

var BackGround = activeSht.getRange(colorRefAddress).getBackground();

var countCells = 0;

untuk (var i = 0; i < backGrounds.length; i++)

untuk (var k = 0; k < backGrounds[i].panjang; k++)

jika ( latar belakang[i][k] == Latar Belakang )

countCells = countCells + 1;

pulangkan countCells;

};”

Begini cara anda boleh menggunakan kod ini untuk mengira sel dalam Helaian Google mengikut warna.

 1. Buka Helaian Google.
 2. Cari hamparan yang ingin anda edit.
 3. Navigasi ke “Sambungan” pada menu dan kemudian ke “Skrip Aplikasi.”
 4. Padamkan kod dalam tetingkap Skrip Google Apps.
 5. Tampal kod yang disediakan di atas.
 6. Simpan perubahan dengan mengklik pada ikon cakera di bahagian atas halaman.
 7. Tutup tetingkap Skrip Google Apps.
 8. Masukkan “=COUNTCOLOREDCELLS” dalam mana-mana sel kosong dalam hamparan.
 9. Tulis julat dalam kurungan, seperti dalam contoh ini: “=COUNTCOLOREDCELLS (A12:D15)”.
 10. Tekan “Enter” pada papan kekunci anda.

Bilangan sel berwarna akan muncul dalam sel tempat anda memasukkan formula.

Cara Mengira Sel Teks dalam Helaian Google

Dalam kebanyakan kes, anda akan dikehendaki mengira sel dengan teks. Tidak kira jenis teks yang terkandung dalam sel; boleh jadi nombor, tarikh, nama, dsb. Ambil perhatian bahawa terdapat perbezaan antara mengira sel dengan teks khusus dan bukan khusus. Kami akan menggunakan formula COUNTIF untuk kedua-duanya.

Untuk mengira sel teks bukan khusus dalam Helaian Google, inilah yang perlu anda lakukan.

 1. Buka Helaian Google.
 2. Cari hamparan yang anda mahu gunakan.
 3. Klik dua kali pada sel kosong di mana COUNT keputusan akan berada.
 4. Taipkan formula “=COUNTIF” dalam sel kosong yang dipilih, atau pilih sahaja daripada senarai cadangan.
 5. Pilih sel teks yang anda mahu kira dengan menyeret tetikus anda ke atas julat. Ia akan menjadi
  ditambahkan secara automatik pada formula COUNTIF. Contohnya: “=COUNTIF (B4:C7” ialah perkara yang anda sepatutnya tulis buat masa ini (belum ada kurungan penutup).
  Nota: Cara lain untuk melakukan ini ialah dengan menaip julat secara manual selepas kurungan pembukaan. Contohnya, “(A7:C11.”
 6. Tulis kriteria kelayakan dalam tanda petikan (cth, “>20”). Ini adalah satu-satunya masa kita akan menggunakan tanda petikan dalam formula. Kriteria yang anda gunakan bergantung pada kandungan sel.
 7. Tambah kurungan penutup.
 8. Tekan kekunci “Enter”.

Bilangan sel teks akan muncul dalam sel tempat anda memasukkan formula

Cara Mengira Sel Terpilih dalam Helaian Google

Untuk mengira bilangan sel yang dipilih dalam Helaian Google, anda boleh menggunakan formula COUNTA. Ini adalah bagaimana ia dilakukan.

 1. Pergi ke Helaian Google pada pelayar anda.
 2. Cari hamparan yang anda mahu gunakan.
 3. Klik dua kali pada mana-mana sel kosong dalam hamparan.
 4. Tulis “=COUNTA” dalam sel.
 5. Pilih sel yang anda mahu kira dengan mengklik pada julat dan menyeret kursor ke atasnya. Anda juga boleh hanya memasukkan julat dalam kurungan, seperti dalam contoh berikut: “=COUNTA (A1:B10).”
 6. Tekan “Enter” pada papan kekunci anda.

Anda akan melihat bilangan sel yang dipilih dalam sel yang sama tempat anda menulis formula. Kami tidak akan menggunakan tanda petikan dalam formula COUNTA.

Cara Mengira Sel Ditapis dalam Helaian Google

Jika anda ingin mengira sel dengan perkataan tertentu, anda boleh menggunakan formula COUNTIF. Contohnya, jika anda ingin mengira semua sel yang mengandungi perkataan “produk”, formula COUNTIF adalah sesuai untuk ini. Ikuti langkah di bawah untuk melihat cara ia berfungsi.

 1. Lari Helaian Google dan cari hamparan anda.
 2. Klik dua kali di mana-mana pada hamparan.
 3. Tulis “=COUNTIF.”
 4. Dalam kurungan, tambah julat. Contohnya: “(A3:B10)”.
 5. Tambahkan koma.
 6. Masukkan perkataan penapis antara tanda petikan. Inilah formula yang sepatutnya kelihatan seperti “=COUNTIF (A3:B10, “produk”).”
 7. Tekan enter.”

Cara Mengira Sel Tebal dalam Helaian Google

Sama seperti sel berwarna, tiada fungsi yang boleh anda gunakan untuk mengira bilangan sel tebal dalam Helaian Google. Anda perlu menggunakan formula tersuai menggunakan Skrip Google Apps. Begini caranya.

 1. Buka Helaian Google dan pergi ke hamparan anda.
 2. Navigasi ke “Sambungan” pada menu atas.
 3. Pilih “Skrip Aplikasi” daripada senarai pilihan. Ini akan membawa anda ke Skrip Google Apps.
 4. Padamkan kod yang sudah ada.
 5. Salin dan tampal formula berikut dalam tetingkap Code.gs.
  “fungsi countboldcells() {
  var book = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  var sheet = book.getActiveSheet();
  var range_input = sheet.getRange(“E2:S7”);
  var range_output = sheet.getRange(“G14”);
  var cell_styles = range_input.getFontWeights();
  kiraan var = 0; for(var r = 0; r for(var c = 0; c jika (gaya_sel[r][c] === “tebal”) {
  kira = kiraan + 1;
  }
  }
  }
  range_output.setValue(count)
  }”
 6. Pilih ikon “Simpan” di atas kod.
 7. Tutup Skrip Google Apps.
  Memandangkan anda telah menambahkan keupayaan untuk mengira sel tebal dalam Helaian Google, inilah yang perlu anda lakukan seterusnya.
 8. Tulis “=COUNTBOLDSEL” dalam sel kosong.
 9. Masukkan julat, contohnya: “(A1:B10)”.
 10. Tekan kekunci “Enter”.

Semua sel yang dicetak tebal akan dikira dan hasilnya akan dipaparkan dalam sel tersebut.

Cara Mengira Sel Kosong dalam Helaian Google

Helaian Google membolehkan anda mengira sel yang tidak mengandungi sebarang teks. Ini dipanggil sel kosong. Kami akan mengira mereka menggunakan formula COUNTBLANK. Ini adalah bagaimana ia dilakukan.

 1. Pelancaran Helaian Google dan buka hamparan anda.
 2. Pilih mana-mana sel kosong dalam hamparan dan klik dua kali padanya.
 3. Masukkan “=COUNTBLANK” dalam sel kosong.
 4. Taipkan julat sel dalam kurungan, seperti dalam contoh: “=COUNTBLANK (A:D)”.
 5. Tekan enter.”

Itu sahaja yang ada. Bilangan sel kosong akan muncul dalam sel tersebut.

Perlu diingat bahawa Helaian Google membezakan sel kosong dan kosong. Jika terdapat rentetan teks kosong dalam sel, Helaian Google melihatnya sebagai sel kosong, bukan sel kosong.

Cara Mengira Sel Bukan Kosong dalam Helaian Google

Untuk mengira sel bukan kosong dalam Helaian Google, kami akan menggunakan fungsi COUNTA. Fungsi ini digunakan untuk mengira sel yang mengandungi rentetan teks atau sejenis nilai dalam julat. Jika terdapat sel kosong antara sel teks, ia tidak akan diambil oleh fungsi COUNTA.

Ikut langkah di bawah untuk mengira sel bukan kosong dalam Helaian Google.

 1. Buka Helaian Google dan pergi ke hamparan anda.
 2. Pilih sel kosong di mana-mana sahaja pada hamparan.
 3. Masukkan “=COUNTA” dalam sel kosong.
 4. Taipkan julat sel dalam kurungan, contohnya: “(B5:B20)”.
 5. Tekan “Enter” pada papan kekunci anda.

Bilangan sel bukan kosong dalam julat akan muncul dalam sel. Jika hamparan anda mempunyai aksara tersembunyi atau khas, fungsi COUNTA tidak dapat membantu anda. Dalam kes ini, sebaiknya gunakan fungsi COUNTIF atau SUMPRODUCT.

Kira Sel Seperti Pro

Menggunakan Helaian Google mungkin rumit pada mulanya, terutamanya jika anda tidak pernah menggunakan formulanya sebelum ini. Jika anda dikehendaki mengira sel tertentu dalam hamparan anda, mungkin terdapat formula yang boleh membantu anda. Jika tidak, anda perlu menggunakan formula tersuai dengan Skrip Google Apps.

Pernahkah anda mengira sel dalam Helaian Google? Formula manakah yang anda gunakan? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.